rocplane


دانلود رایگان نرم افزار  RocPlane.v2.029
نرم افزار RocPlane توسط شرکت Rocscience طراحی و ارائه شده است . هدف از طراحی این نرم افزار آنالیز و بررسی ریزش سنگ در دامنه های شیب دار (در معادن روبازو زیرزمینی، تونل ها و … ) است . مدل سازی دراین نرم افزار به شکل دو بعدی و سه بعدی انجام گرفته و با توجه به پارامترهایی که ( فشار آب ، شکاف های موجود ، وضعیت نگهداری و … ) به برنامه داده می شود بهترین محل جهت نصب راک بولت را مشخص می کند.
 
 
RocPlane is an interactive software tool
دانلود رایگان نرم افزار  RocPlane_v2-029
دانلود رایگان نرم افزار  RocPlane.v2.029
نرم افزار RocPlane توسط شرکت Rocscience طراحی و ارائه شده است . هدف از طراحی این نرم افزار آنالیز و بررسی ریزش سنگ در دامنه های شیب دار (در معادن روبازو زیرزمینی، تونل ها و … ) است . مدل سازی دراین نرم افزار به شکل دو بعدی و سه بعدی انجام گرفته و با توجه به پارامترهایی که ( فشار آب ، شکاف های موجود ، وضعیت نگهداری و … ) به برنامه داده می شود بهترین محل جهت نصب راک بولت را مشخص می
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها